Nieuws

In de Headlines van half september stelden we de vraag of er in jouw gemeente iets geregeld is rond een vertrouwenspersoon voor de raad.

De commissie belangenbehartiging staat positief tegenover het advies van Boogaard, Binnema en Paulides om op termijn te komen tot onafhankelijke ar

De raadsgriffies van gemeenteraden bestaan gemiddeld uit vier medewerkers, met uitschieters naar boven en beneden.

Wat staat er in de Rijksbegroting 2024 en wat betekent dit voor gemeenten?

Het jaarcongres bood niet alleen een kans om ons professionele netwerk uit te breiden, maar ook om onze kennis te vergroten en onze passie voor ons

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) nam onze voorzitter Renée Wiggers afscheid na een periode van 8 jaar.

We blikken terug op een succesvol jaarcongres op 21 en 22 sept.

We willen als vereniging natuurlijk aan de slag met het advies van Boogaard, Binnema en Paulides.

We kijken terug op een succesvol jaarcongres op 21-22 sept.

Geen Stapbudget bemachtigd? De VvG kan helpen een opleiding mogelijk te maken.

Vanuit het land kwam de vraag wat de mogelijkheden zijn van een vertrouwenspersoon voor de gemeenteraad.

Het ambt van raadslid is steeds minder aantrekkelijk, vindt een ruime meerderheid van de raadsleden.

Beluister nu de eerste aflevering van de podcast 'Cyber Sessions - The time is now’.

Het begrotingsproces is bij gemeenten een terugkerend fenomeen met een grote impact.

Er is een plek in de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers beschikbaar gekomen.

We hebben nu ruim 300 aanmeldingen voor het jaarcongres. Diverse workshops zijn al vol.

De minister heeft in een brief een advies aan de kamer gestuurd over de versterking van de positie van de griffier (n.a.v.

De NVvR organiseert een aantal bijeenkomsten over het thema “de ideale omvang van de griffie”.

De Selectielijst e-mailbewaring gemeenten en intergemeentelijke organen 2024 is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris.

Afgelopen vrijdag kwam de jaarcongrescommissie voor de laatste keer bijeen.

Bijna 10 % van de gemeenteraden heeft een adviescommissie ingesteld die raadsleden adviseert over hun nevenfuncties in het kader van integriteit.

Vanwege de grote belangstelling zijn er twee nieuwe trainingen voor driehoeken gepland.

Ter afronding van de master bestuurskunde aan de Vrije Universiteit heeft Gerald van Dijk onderzoek gedaan naar de ervaren succesfactoren om als gr

De gewijzigde Gemeentewet geeft aan in artikel 88 lid 6: ”Indien het college, de burgemeester of een commissie overeenkomstig het tweede, derde of

Het ministerie van BZK zet zich in voor de versterking van decentraal bestuur en volksvertegenwoordigingen.

De gewijzigde Gemeentewet geeft aan in artikel 88 lid 6: ”Indien het college, de burgemeester of een commissie overeenkomstig het tweede, derde of

Gemeenten maken zich zorgen over de impact van misleidende informatie op de lokale democratie, blijkt uit een onderzoek van IenO Research.

Dit najaar organiseert de VNG vijf regionale bijeenkomsten over de belangrijke rol van lokale publieke omroepen.

Het VNG-projectteam digitale toegankelijkheid organiseert in september een gesprek met leveranciers van RISsen.

Sinds 2022 geven Ron van den Heuvel en Nancy Mosterman (i.s.w.m.

Van 24 juli tot 7 augustus is het bureau gesloten. Daarna staan we weer graag voor je klaar!

De juridische vraagbaak is je snel en gemakkelijk van dienst bij juridische en politiek-bestuurlijke vraagstukken uit de praktijk.

Leden van de gemeenteraad en andere volksvertegenwoordigers moeten ook de mogelijkheid hebben om passende veiligheidsmaatregelen te treffen voor hu

Linda Larter MBE BA (Hons) vertelde tijdens de Algemene ledenvergadering op 8 juni dat in Engeland steeds meer raadsleden en clercs vertrekken vanw

Vanuit de VvG willen we graag samen met VNG-GGU komen tot een voor iedereen bruikbaar programma van eisen voor de inkoop van een nieuw RIS of SIS.

Op donderdagmiddag 21 sept. is de VvG gastheer van het vierde Regio XI Symposium in De Balie in Amsterdam.

Op vrijdag 23 juni vond de eerste Atheense Dialoog van de VvG plaats in het fraaie Oude Stadhuis van Amersfoort.

Beleef een onvergetelijke dag in het bruisende hart van Amsterdam!

De raad van Almere heeft gekozen voor een ander model van vergaderen.

De commissie Belangenbehartiging heeft de Modelinstructie voor de griffier een update gegeven.

De commissie Belangenbehartiging heeft een goed gesprek gehad met een delegatie van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Sta je als griffier stil bij jouw eigen ontwikkeling? De ontwikkelscan biedt hiervoor goede handvaten.

Op vrijdag 16 juni was onze jaarlijkse d-day (heidag), dit keer op het landgoed Oranjewoud.

Afgelopen maanden is de selectiecommissie op zoek gegaan naar een opvolger voor Renée Wiggers.

De Wet participatie op decentraal niveau komt nu echt dichterbij: 4 juli staat de Kamerbehandeling gepland.

Als je graag een opleiding of training wilt volgen, maar er is niet voldoende opleidingsbudget beschikbaar, laat het dan weten.

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de mogelijkheden om de decentrale griffiers

‘‘Iemand vroeg mij wat het betekent, de dingen die ik doe, iemand vroeg mij wat de reden is, en dit, tussen alle woorden die ik zo even sprak

Landelijk onderzoek naar de organisatie en ambities van griffies in Nederland.