Het speelveld

Bij de uitvoering van de taken fungeert de griffie(r) als belangrijke schakel tussen diverse in- en externe partijen.

Interne partijen 

Binnen de eigen organisatie gaat het om:

  • de burgemeester, die tevens voorzitter is van de gemeenteraad;
  • het college van burgemeester en wethouders;
  • de ambtelijke organisatie onder aanvoering van de gemeentesecretaris.

Deze partijen hebben regelmatig overleg met elkaar. Het belangrijkste overleg is de ‘Driehoek’. De ‘Driehoek’ bestaat uit de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris. In zo’n overleg gaat het bijvoorbeeld over de wijze van samenwerking, de omgangsvormen, cultuur en belangrijke/politiek gevoelige onderwerpen die spelen in de gemeente.

De griffier vormt samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur (en eventuele andere directeuren) de top van de gemeentelijke organisatie. De griffier neemt daarbinnen een bijzondere positie in: is onafhankelijk en eindverantwoordelijk met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad.

Externe partijen

De griffie(r) is tevens de schakel tussen externe partijen en de gemeenteraad. Bijvoorbeeld omdat deze partijen in contact willen komen met raadsleden, de raad willen uitnodigen, of een belangrijk bericht aan de gemeenteraad willen sturen. En andersom: de griffie(r) neemt contact op met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties e.a. om hen te informeren over actuele politieke onderwerpen, informatie bij hen op te halen of hen actief te betrekken bij onderwerpen. Denk hierbij aan de volgende partijen:

  • inwoners en bedrijven in de gemeente;
  • maatschappelijke organisaties en verenigingen (vaak met een subsidie-relatie via de gemeente); 
  • bestuurlijke organisaties, zoals provincie, waterschap;
  • regionale samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen;
  • veiligheids- en gezondheidsorganisaties, zoals veiligheidsregio, politie, brandweer, GGD. 

Organisatie vereniging 

De Vereniging van Griffiers bestaat uit een bureau, een bestuur en diverse commissies. Onder het  tabblad ‘De Vereniging’ vind je meer informatie over de organisatie van de vereniging.