Selectielijst e-mailbewaring 2024 vastgesteld

De Selectielijst e-mailbewaring gemeenten en intergemeentelijke organen 2024 is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris.

Oplossing
De Selectielijst e-mailbewaring gemeenten en intergemeentelijke organen 2024 biedt een oplossing voor gemeenten die moeite hebben met het archiveren van e-mail. Van sleutelfiguren (leden van het college van B&W, ambtelijke topfuncties, compliancy officers (jeugd)ombudsman, voorzitter/ leden/directeur van de rekenkamer en de raadsgriffier) moeten alle e-mailberichten permanent bewaard worden. E-mailberichten van overige functionarissen worden na 7 jaar vernietigd. Er zijn ook termijnen aangegeven voor e-mail uit gedeelde en geautomatiseerde functionele e-mailboxen.

Implementeren verplicht
Vanaf 1 januari 2024 wordt implementeren van de Selectielijst e-mailbewaring verplicht voor de gemeenten en intergemeentelijke organen die zich hebben aangesloten bij de Selectielijst. Neem dus vooral contact op met de archivaris van jouw gemeente over de consequenties hiervan voor de griffie.

Grip op informatie
Vragen over dit onderwerp kan je stellen via het programma Grip op informatie: gripopinformatie@vng.nl. Ook op het forum in de groep 'Grip op informatie' vind je meer info over e-mailarchivering.                                                                                                

Meer informatie