Verhoog de vergoeding om raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken

Het ambt van raadslid is steeds minder aantrekkelijk, vindt een ruime meerderheid van de raadsleden.

Een kwart van de raadsleden zou zich op dit moment niet opnieuw verkiesbaar stellen. Om het tij te kunnen keren wordt als voornaamste oplossing genoemd: een hogere vergoeding. Lees verder