VvG steunt onderzoek naar bestedingsvoorkeuren

Het begrotingsproces is bij gemeenten een terugkerend fenomeen met een grote impact.

Een proces waarin raadsleden, bestuurders, ambtenaren en ook griffiemedewerkers veel tijd en energie steken. En of we nu te maken hebben met financiële ruimte of krapte, de keuzes die voorliggen doen ertoe. Dan is het goed om te weten hoe raadsleden en andere actoren in het begrotingsproces met die keuzes omgaan. Om die reden steunt de VvG het onderzoek ‘Grip op Geld’ van de Universiteit Utrecht.

Achterhalen bestedingsvoorkeuren
Doel van het onderzoek is het achterhalen van de bestedingsvoorkeuren van lokale politici en ambtenaren. Een paar dagen geleden is het onderzoek online gegaan. Iedereen die betrokken is bij het begrotingsproces kan meedoen aan een korte online survey. Ze krijgen daarin twee begrotingssituaties voorgelegd waarna ze gevraagd worden naar de in hun ogen beste besteding van belastinggeld.

Doe je mee?
De maatschappelijke opgaven dwingen ons om te blijven nadenken over hoe we publieke middelen zo goed mogelijk besteden. Wij hopen dat alle griffiers en griffiemedewerkers deelnemen aan het onderzoek en dat jullie dit onderzoek ook in de gemeenteraad onder de aandacht brengen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is ook betrokken bij het onderzoek en adviseert haar leden om deel te nemen. Deelname kost nog geen 10 minuten. De uitkomsten van het onderzoek worden op een later moment via de Headlines gedeeld. De vragenlijst is in te vullen tot en met 8 oktober 2023 via deze link