30 juni: Gespreksbijeenkomst advies aan BZK over nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de mogelijkheden om de decentrale griffiersfunctie te versterken.

Dit heeft een rapport opgeleverd, dat binnenkort openbaar wordt gemaakt. Graag lichten Harmen Binnema en Petra Paulides dit rapport toe en gaat een delegatie vanuit BZK met ons in gesprek over de uitkomsten.

Aanbevelingen
Het rapport omvat niet alleen juridische aanbevelingen, zoals het benoemen in de Gemeentewet van meer strategische taken van de griffier, maar ook tal van andere aanbevelingen over het werkgeverschap van de raad, de inschaling van de griffier en de positie van de vicevoorzitter als bondgenoot.

Bijeenkomst
De bijeenkomst is op 30 juni van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in het gemeentehuis van Apeldoorn (met aansluitend een borrel). Meld je aan voor deze bijeenkomst. Voor de bijeenkomst maakt BZK een gespreknotitie. Deze wordt uiterlijk een week van tevoren toegestuurd.

NB: Zodra het rapport beschikbaar is, nemen we het op in de Headlines en op de website.