Afstudeerscriptie: succesfactoren om in positie te komen als strategisch adviseur van de raad

Ter afronding van de master bestuurskunde aan de Vrije Universiteit heeft Gerald van Dijk onderzoek gedaan naar de ervaren succesfactoren om als griffier in positie te komen als strategisch adviseur van de gemeenteraad.

Succesfactoren
Het uitvragen van succesfactoren in interviews met griffiers, burgemeesters en voorzitters van de werkgeverscommissie heeft geleid tot 5 succesfactoren. Dit zijn (1) het functioneren van de driehoek, (2) de ruimte die griffiers krijgen van de raad, (3) de opstelling van de burgemeester, (4) kwantitatieve- en (5) de kwalitatieve capaciteit van de griffieorganisatie.

In de interviews zijn door de respondenten ook nog een vijftal ‘nieuwe’ succesfactoren benoemd. Dit zijn (1) de competenties van de griffier, (2) de onafhankelijkheid van de griffier, (3) de relatie tussen de griffier en de (voorzitter van) de werkgeverscommissie, (4) het leren van andere griffiers en (5) een harmonieuze cultuur. Omdat deze succesfactoren niet onder alle respondenten zijn uitgevraagd is er over deze factoren minder zekerheid.

Aan de hand van deze succesfactoren kunnen griffiers met de driehoek of de werkgeverscommissie in gesprek over de lokale situatie. Mogelijk leidt dit tot inzichten wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Voor verdere omschrijving van de succesfactoren kunt u hier de volledige afstudeerscriptie vinden.