Bijdrage uit het scholingsfonds nodig?

Als je graag een opleiding of training wilt volgen, maar er is niet voldoende opleidingsbudget beschikbaar, laat het dan weten.

Je kunt een aanvraag doen tot € 1000 bij het scholingsfonds. Hiervoor stelt BZK jaarlijks geld beschikbaar in de subsidie. Het fonds is bedoeld voor griffiers en plaatsvervangers. Vragen? Laat het weten via info@griffies.nl