Onderzoek: Wat belemmert en bevordert strategisch handelen?

Collega Desirée Thissen (St. Michielsgestel) heeft een afstudeerscriptie geschreven over de bevorderende en belemmerende factoren bij het uitoefenen van de strategische rol van de griffier.

Griffiers ervaren meer belemmerende dan bevorderende factoren als ze strategisch handelen. De belemmerende factoren hebben vooral betrekking op de bestuurlijke context waarin griffiers opereren: lokale normen, opvattingen en gedragspatronen. De bevorderende factoren voor strategisch handelen die genoemd worden zijn vooral te vinden in competenties: de persoonlijke stijl van opereren, kennis en ervaring en de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit van het griffieteam. Deze competenties van griffiers spelen een belangrijke rol bij het overwinnen van belemmeringen die zij in de praktijk ervaren wanneer er sprake is van strategisch handelen. De scriptie van Desirée vind je hier.