Gespreksbijeenkomst advies aan BZK over nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de (juridische) mogelijkheden om de decentrale griffiersfunctie te versterken.

Dit heeft een rapport opgeleverd, dat de minister binnenkort aan de Kamer stuurt. Daarmee wordt het openbaar.

Het rapport omvat niet alleen juridische aanbevelingen, zoals het benoemen in de Gemeentewet van meer strategische taken van de griffier, maar ook tal van andere aanbevelingen over het werkgeverschap van de raad, de inschaling van de griffier en de positie van de vicevoorzitter als bondgenoot.

Graag bespreken Harmen Binnema en Petra Paulides dit rapport met ons op vrijdagmiddag 30 juni a.s. van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in het gemeentehuis van Apeldoorn (met aansluitend een borrel). Ook zal er vanuit BZK een eerste reactie gegeven worden. Meld je aan voor deze bijeenkomst.

NB: Zodra het rapport beschikbaar is, nemen we het op in de Headlines en op de website.