Lidmaatschap

De vereniging telt momenteel meer dan 500 leden. We zien er naar uit om jou ook als lid te mogen verwelkomen! 

Voor wie?

Alle raadsgriffiers, Statengriffiers, griffiers van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en hun plaatsvervangers kunnen lid worden. Daarnaast staat het lidmaatschap open voor diegene die een met griffier vergelijkbare functie vervullen bij een waterschap, die een met griffier vergelijkbare functie vervullen bij een regionaal samenwerkingsverband en diegene die de functie van griffier op interim of waarnemende basis vervullen.

Het betreft een persoonsgebonden lidmaatschap.

Aanmelden als lid

Om lid te worden kun je het aanmeldingsfomulier invullen. Je ontvangt van ons een bevestiging van je aanmelding.

Wijzigingen doorgeven

Om wijzigingen door te geven kun je dit mutatieformulier gebruiken. Na het verwerken van de wijzigingen in ons ledenadministratiesysteem, ontvang je hiervan van ons een bevestiging. 

Privacy

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons Privacyreglement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contributie

Als lid van de vereniging betaal je een jaarlijkse contributie. Veelal wordt deze betaald door je werkgever. Elk jaar wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het najaar de hoogte van de contributie vastgesteld. De bedragen zijn exclusief BTW.

Contributie  2024   
Gemeenten met 100.000+ inwoners, provincies, Eerste en Tweede Kamer   973  
Gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners   727  
Gemeenten met minder dan 50.000 inwoners   497  
Geassocieerde leden alle gemeentegrootten (plaatsvervangend griffiers)   397  
Buitengewone leden (gepensioneerden)   199