Vooraankondiging vragenlijst Raads- en statenondersteuning

Het ministerie van BZK zet zich in voor de versterking van decentraal bestuur en volksvertegenwoordigingen.

Jouw steun is cruciaal voor het uitoefenen van volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen. Daarom kondigen we aan dat het ministerie van BZK het onderzoek ‘Zicht op raads- en statenondersteuning’ uitvoert, in reactie op de motie-Strolenberg c.s.

Doel
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de beschikbaar gestelde budgetten door gemeenten en provincies voor de griffie, de rekenkamer(functie), fractieondersteuning en het enquêterecht. Het inzicht in de ondersteuningsbudgetten draagt bij aan het bepalen of deze toereikend zijn voor een adequate ondersteuning van raden en staten.  

Samenwerking
We doen dit onderzoek samen met: Sira Consulting, de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Vragenlijst
Het onderzoek wordt dit jaar voor het eerst uitgevoerd en de komende jaren herhaald. Je ontvangt 31 augustus de vragenlijst. Wil je deze invullen? De resultaten worden gepresenteerd op een website.

Meer informatie
Mocht je onverhoopt nu al vragen hebben, stel ze dan aan Ieneke Beukers: lieneke.beukers@siraconsulting.nl, 030 307 88 24 of Stefan Prij: stefan.prij@siraconsulting.nl, 030 307 88 36