Opleidingen

Als onderdeel van de uitvoering van de professionaliseringsagenda heeft Edubookers in opdracht van de vereniging een opleidingsgids gemaakt. Daarnaast houden we een overzicht bij van interessante opleidingen voor griffiers en medewerkers op een griffie. Ook zijn er vanuit de Vereniging intervisiegroepen voor griffiers. Tevens is er een scholingsfonds voor griffiers en plv. griffiers met een beperkt scholingsbudget. 

Overzicht opleidingen 

De commissie Professionalisering houdt een overzicht bij van interessante opleidingen voor griffiers en medewerkers op een griffie. Daarin kan je opleidingen vinden die specifiek gericht zijn op het griffiersvak en de werkzaamheden op de griffie. 

Overzicht opleidingen

 

Scholingsfonds

De vereniging beschikt over een opleidingsfonds. Hiertoe heeft de vereniging vanuit het ministerie van BZK subsidie verkregen. Griffiers met een beperkt eigen scholingsbudget, kunnen een beroep doen op dit fonds. Hierbij dient te worden aangegeven waarvoor de aanvraag is en waarom er geen budget is. Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar. Wil je een aanvraag doen, dan kun je contact opnemen met het bureau. Beoordeling vindt plaats door Arjen van der Lugt (penningmeester), Lammy Roest (voorzitter van de commissie) en Hester den Oudsten (directeur). Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar.

Aanvraag scholingsfonds

Intervisie

De vereniging biedt de mogelijkheid om via regionale intervisiebijeenkomsten kennis uit te wisselen met collega's. Dit ondersteunt griffiers bij hun persoonlijke ontwikkeling. De vereniging betaalt de kosten van begeleiding gedurende de eerste twee jaar van een intervisiegroep. De groep komt onder professionele begeleiding een aantal keer per jaar bij elkaar. 

Meer over intervisie