Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

Met ingang van 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking.

Raadsleden spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie.

Bijna de helft van de in maart verkozen gemeenteraadsleden is nieuw in de raad.

Meld je aan als lid

Aanmelden