Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

Een collega stelde de vraag hoe om te gaan met politieke partijen die er niet in slagen hun ALV over de kandidatenlijst digitaal te doen.

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm ontwikkeld.

De wens om elkaar weer te zien is groot. Maar ook de voorzichtigheid van kwetsbare raads- en statenleden is te begrijpen.

Meld je aan als lid

Aanmelden