Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

Het jaarcongres bood niet alleen een kans om ons professionele netwerk uit te breiden, maar ook om onze kennis te vergroten en onze passie voor ons

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) nam onze voorzitter Renée Wiggers afscheid na een periode van 8 jaar.

We blikken terug op een succesvol jaarcongres op 21 en 22 sept.

Meld je aan als lid

Aanmelden