Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

Op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting, heeft het bestuur de werkagenda 2023 doorgenomen.

Almelo heeft in de plaatselijke verordening een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om op te treden tegen online opruiing.

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit.

Meld je aan als lid

Aanmelden