Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

Een divers en inclusief bestuur is belangrijk voor een toekomstbestendig bestuur.

Tijdens de zomervakantie denk je hopelijk niet aan je werk, maar het is wel een mooi moment om eens na te denken over jouw ontwikkeling.  

"Rolmodellen zijn belangrijk. We laten zien dat het kan, dat het mag,

Meld je aan als lid

Aanmelden