Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

In mei van dit jaar hebben veel griffiers een bijdrage geleverd aan een enquête over de gevolgen van fractiesplitsing.

De raadsverkiezingen in maart 2022 zijn een prima aanleiding voor rekenkamer(commissie)s en gemeenteraden om weer kennis te maken en de basis te le

Het kabinet investeert in lokale rekenkamers om zo de controlerende rol van gemeenteraden te versterken.

Meld je aan als lid

Aanmelden