Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

We willen de mensen die hebben gereageerd op de uitvraag Headlines/communicatie hartelijk danken.

De Nederlandse griffier is in internationale context iets minder uniek dan wel eens wordt gedacht.

Kan de agendering van een motie vanwege de inhoud worden tegengehouden?

Meld je aan als lid

Aanmelden