Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

Ieder jaar wordt de Monitor Integriteit en Veiligheid uitgevoerd.

Kan een motie worden geamendeerd?

Opbrengsten 2023 - Vooruitblik 2024

Meld je aan als lid

Aanmelden