Illustratie van griffiers

Voor een zichtbare griffier

Wij zien een griffier die de samenwerking zoekt, strijdt voor de positie van de raad, blijft uitleggen waarom het democratisch proces belangrijk is en bevorderd wordt, en de inwoners centraal stelt.

De vereniging

Nieuws

Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers de gemeentelijke dienstverlening kunne

Wil jij je inzetten voor de werkomstandigheden van jezelf en je collega’s? Sluit je dan aan bij de commissie belangenbehartiging!

Het ministerie van BZK wil de juridische positie van commissieleden (niet zijnde raadsleden) verduidelijken. 

Meld je aan als lid

Aanmelden