De griffiemonitor 2023

Landelijk onderzoek naar de organisatie en ambities van griffies in Nederland.

Gezien de toenemende hoeveelheid en complexiteit van onderwerpen waarmee gemeenten te maken krijgen, wordt de roep om griffies te versterken de afgelopen jaren dan ook steeds sterker. Tegelijkertijd klinken de geluiden steeds sterker dat de werkdruk op griffies te hoog is en de capaciteit en kwaliteit onder druk staat. Om deze ontwikkeling te onderzoeken en in kaart te brengen, heeft Necker begin 2023 de Griffiemonitor uitgezet onder alle griffiers in Nederland.

Enkele opvallende uitkomsten
De helft van de deelnemende griffies heeft 3 fte of minder. Daarnaast is er een duidelijke wens om een meer strategische rol te pakken en te werken aan de ontwikkeling van de gemeenteraad. Hoe groter een gemeente, hoe hoger de inschaling van de griffier. Kleine griffies hebben het drukker. Benieuwd naar meer uitkomsten en de achtergronden? Download dan de Griffiemonitor.