Lokale publieke omroepen: essentieel voor de lokale democratie

Dit najaar organiseert de VNG vijf regionale bijeenkomsten over de belangrijke rol van lokale publieke omroepen.

Lokale media zijn van grote waarde voor het functioneren van onze lokale democratie. In de bijeenkomsten gaan we in gesprek over het belang van lokale media, de ontwikkeling rond streekomroepen en de nieuwe stelselwijziging die op komst is.  

Stelsel en regelgeving op de schop
Zoals het er nu naar uitziet gaat het stelsel en de regelgeving rond lokale omroepen de komende jaren fors op de schop. Dat zal zeker gevolgen hebben voor de rol van de gemeenten. Met het nieuwe stelsel zet het rijk vol in op de ontwikkeling naar streekomroepen. Dit moet een grote kwaliteitsimpuls opleveren voor de lokale omroepen met veel meer aandacht voor de journalistieke taak van media als ‘waakhond’ van het gemeentebestuur. Het beloven boeiende, inspirerende en informatieve bijeenkomsten te worden.

Noteer alvast in je agenda

  • 11 oktober - Zaanstad
  • 24 oktober - Breda
  • 26 oktober - Gouda
  • 1 november - Assen 
  • 7 november – Nijmegen 

De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis en bestaan steeds uit twee gedeeltes: van 15.00 uur tot ca. 17.00 uur voor ambtenaren en van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur voor raadsleden. Begin september volgt meer informatie en dan kun je je ook aanmelden.