Bijeenkomsten: De ideale omvang van de griffie

De NVvR organiseert een aantal bijeenkomsten over het thema “de ideale omvang van de griffie”.

Stimuleer je werkgeverscommissie hieraan deel te nemen: het geeft een goede basis om het gesprek over de omvang van de griffie aan te gaan. Lees verder