Voorbereiding op Participatiewet

De Wet participatie op decentraal niveau komt nu echt dichterbij: 4 juli staat de Kamerbehandeling gepland.

Als voorbereiding op de activiteiten die deze wet met zich mee gaat brengen (zoals het opstellen van een Participatieverordening), is er inmiddels al het een en ander gebeurd.

Handreiking
BZK heeft een handreiking laten opstellen. Deze heeft inmiddels ook een update gekregen (door Berenschot) met goede voorbeelden. De schrijver hiervan (Steven Blok), heeft ons in een lunchgesprek meegenomen in deze Participatieverordening. Daarvan is ook een presentatie beschikbaar.