Almere vertaalt uitdagingen raad naar vergadermodel

De raad van Almere heeft gekozen voor een ander model van vergaderen.

De gehele raad bepaalt voortaan welke onderwerpen uit het college worden besproken en welke niet. Bovendien is er gekozen voor een model van vergadertafels waarbij de raad zelf allerlei vraagstukken en knelpunten uit de samenleving kan agenderen en bespreken.

Griffier Broer: "We zien dat het tijd maken voor lastige maatschappelijke vraagstukken slechts mager lukt. Dan moet je iets doen. Om die reden zijn we dit experiment aangegaan.” Lees verder