Jaarcongres 2023

Het Jaarcongres is 22 september in het Internationaal theater Amsterdam. Het thema is: De griffier als baken van de democratie. Zie hier het promotiefilmpje van het jaarcongres.

Op 21 sept. is het Region XI symposium. Dit is onderdeel van het Study Abroad Program van het IIMC. Leden van de VvG mogen deelnemen aan dit symposium. Meer informatie vind je op de programma pagina.

De avond van 21 sept. trapt de VvG traditiegetrouw af met de Night Before bij de Balie.

Programma Night before

  • 18.30 - 20.30 uur Walking dinner
  • 20.30 - 22.30 uur Band
  • 22.30 - All You Can Dance party met dj

Programma congres

  • 09.00 – 09.30 Inloop
  • 09.30 – 12.30 Excursie of (twee) workshops

Beschrijving excursies

Architectuurwandelingen

Vind je architectuur en geschiedenis interessant en loop je graag? Ervaar dan de stad met een wandeling. Er zijn drie mogelijkheden: 
1. Grachtengordel/Jordaan; Te zien zijn o.a. hofjes, het Anne Frank Huis en de Westerkerk. 2. A'Dam Zuid; Met o.a. het Vondelpark, het Museumkwartier en de 'A damse School.
3. Amsterdam West; Met o.a. het WG-terrein, de Hallen en het vier grachtenpunt.

Stadswandeling met een gids van Amsterdam Underground

Ontdek de Amsterdamse binnenstad vanuit de ogen van een dakloze. De gids vertelt zijn persoonlijke verhaal: over de straat en overleven in de rauwe en onveilige omgeving van de wallen. Je krijgt hierdoor een inkijkje in het leven van mensen bij wie het allemaal net even anders is gelopen.

Bezoek aan Amsterdam Museum met Panorama Amsterdam

Het Amsterdam Museum is gewijd aan het heden en verleden van de stad. Er zijn meer dan 100.000 objecten verzameld in bijna vijf eeuwen, zoals: regentenportretten, stadsgezichten en schilderwerk van straatkunstcollectief Kamp Seedorf.

Rondvaart door de Amsterdamse grachten, UNESCO werelderfgoed

Tijdens de rondvaart, kijk je je ogen uit naar de beroemde 17e eeuwse grachtenpanden en pakhuizen uit de VOC-tijd en de charmante bruggen. Aan de Piet Heinkade aan het IJ, zijn diverse architecturale hoogstandjes te bewonderen.

Bezoek aan het Stadsarchief

Deskundige gidsen leiden je rond door de monumentale stijlkamers met een koloniaal verleden. In de Schatkamer zijn zijn schitterende Art Déco-schilderingen op de muren en plafonds te bewonderen. In het historisch informatiecentrum, is alle informatie over Amsterdammers en hun stad te vinden.

Bezoek aan een lokale sociale onderneming: Kesbeke

Kesbeke is de enige inleggerij van echte Amsterdamse Tafelzuren zoals de bekende bommetjes en de enige echte Amsterdamse uien. Wil je zien hoe ze hun eigen kimchi maken, of de bekende piccalilly? Dan is deze excursie een buitenkansje.

Workshops

 

   Tijd       Wat   Wie     Waar    
09.30-11.00               Bouwen aan je griffie; Hoe doen jonge griffiers dat?   Arjen van der Lugt (griffier Pijnacker-Nootdorp) e.a.     Gr. zaal                
09.30-11.00   Politiek als grenzenwerk   Martin Schulz, NSOB     Kon. foyer    
09.30-11.00   De rol van de griffier bij regionale samenwerking   Marije v.d. Berg (commissie OB)     Pleinfoyer    
09.30‑11.00       Finding the Leader in you (Engelstalig)   Camilla Pitman & Eelco Groenenboom     Marnixfoyer    
11.00-11.15   Pauze/wisseling van workshop              
11.15-12.30   A Short History of Democracy
in The Netherlands (Engelstalig)
  John Bijl     Gr. zaal    
11.15-12.30   Informatie, desinformatie en misinformatie
n.a.v. thema Jaarboek 2023
  Harmen Binnema met 2 auteurs     Kon. foyer    
11.15-12.30   Oorfitness & Ombudsman   Munish Ramlal     Pleinfoyer    
11.15-12.30   De griffier en de driehoek   Arjen van Berkel, Shannon Roest en Michel Wolters     Marnixfoyer    
12.30-13.30   Lunch         AJAX foyer, Rotonde en Salon              
13.30-14.30   ALV*         Gr. zaal    
14.30-15.30   Keynote speech   Bart Klijnsma
(crisis-antropoloog)
    Gr. zaal    
15.40-16.00   De Slotscène              
16.00-18.00   Afsluiting met borrel         Brasserie, Rotonde en Salon    

*Algemene ledenvergadering (alv)

  • 13.30-13.45 Afscheidstoespraak Renée Wiggers (voorzitter VvG)       
  • 13.45-14.00 Verkiezing nieuwe voorzitter en korte toespraak
  • 14.00-14.10 Aanbieding Jaarboek 2023 door Harmen Binnema aan nieuwe voorzitter         
  • 14.10-14.30 Begroting 2024

Beschrijving workshops

Bouwen aan je griffie & raad; Hoe doen jonge griffiers dat?

Van de griffier in de jaren 20 wordt verwacht om een multifunctionele duizendpoot te zijn. Soft skills zijn meer dan ooit nodig om als griffier succesvol de lokale democratie te dienen. Hoe pak je dat aan? Leer van de jonge generatie griffiers, die vaak met beperkte middelen, ervaring en tijd werken aan zichzelf, de raad en de lokale democratie. In deze workshop gaan een aantal jonge griffiers het gesprek aan over dit thema en belichten zij hun ervaringen en perspectieven op het zijn (of worden) van het baken van ‘hun’ lokale democratie. Laat je inspireren met voorbeelden en praktische tips, juist ook voor kleine griffies!

De rol van de griffier bij regionale samenwerking

Jij wilt je raad helpen om in regionale (informele) samenwerkingsverbanden van waarde te zijn als volksvertegenwoordiger. In deze workshop de 5 stappen die je als griffier kunt (of moet?) zetten in jouw passende rol.

Finding the Leader in you. An introduction of the Athenian Dialogues

“I’m not a leader; I’m just a clerk” is one of the first comments presenter Camilla Pitman heard while encouraging a municipal clerk to participate in her first Athenian Dialogue. As a facilitator with IIMC’s Athenian Leadership Society, Camilla will share the purpose of the IIMC program and will expound upon leadership concepts and principles recognized during dialogues she has facilitated that are relevant to municipal government positions. Camilla will inspire participants to elevate their standards in leadership to a higher level.

Informatie, desinformatie en misinformatie

Hoe kunnen burgers worden geholpen om fact en fake van elkaar te onderscheiden? Waarom is het zo erg als er meer waarheden en verschillende ‘feiten’ naast elkaar bestaan? Is het eigenlijk wel aan de overheid om ons te vertellen wat de feiten zijn en wat desinformatie is? En zo nee, wie moet dat dan wel doen? En wat betekent dat allemaal voor de griffier?

Luisteren volgens Munish Ramlal

In het kader van het thema ‘de griffier als baken van de democratie’ worstelen veel griffiers met steeds mondigere inwoners die regelmatig veelvrager zijn en allerlei klachtenprocedures hebben lopen. Hoe zorg je voor de balans dat zij gehoord worden maar ook niet het volledige besluitvormingsproces in het lokaal bestuur frustreren? Verder hebben griffiers natuurlijk te maken met raadsleden die niet slechthorend zijn maar soms wel slecht luisteren. Laat je door de ombudsman van Amsterdam – Munish Ramlal – op een inspirerende manier uitdagen om te leren luisteren.

A Short History of Democracy in the Netherlands

Deze workshop gaat in op de geschiedenis en waarden van de democratie in Nederland. De Nederlandse democratie is bijzonder omdat de geschiedenis van onze democratie zo bijzonder is. In zijn bijdrage schetst John Bijl hoe dat zo is gekomen: het verhaal achter de Nederlandse democratie is dat ze van onderop is gegroeid. Het waren gemeenten in de regio Arnhem en in Utrecht die zich als eerste ontwikkelde. Niet voor niets is onze Grondwet de op een na oudste van de wereld. Daarmee zijn we een van de oudste democratieën van de wereld. Onze lokale democratie zit verdomd goed in elkaar, iets wat we zelf wel eens tussen al het gemopper door vergeten.

Keynote sessie met Bart Klijnsma, crisis-antropoloog

Crisisantropoloog Bart Klijnsma laat ons door een antropologische bril kijken naar crisissituaties of naar situaties waarin veranderingen plaats vinden die iedereen raken. De antropologie wordt vooral ingezet om inheemse culturen te bestuderen en vreemde culturen in kaart te brengen. Maar wat ziet een antropoloog als deze naar ontwikkelingen en processen in onze eigen samenleving gaat kijken? Opvallend is dat onze samenleving de laatste jaren (in de media) steeds vaker gekenmerkt wordt door crisis. De crisisantropoloog kijkt specifiek naar crisis omdat een crisis ons tot de essentie dwingt. Door onze crises vanuit verschillende perspectieven te analyseren ontstaat er een breder inzicht in de veelal complexe ontwikkelingen in de hedendaagse organisaties en instituties. Ook de democratie kent crises, sommigen zeggen zelfs dat de democratie in crisis is. Wat kunnen wij als griffiers en feitelijk crisismanagers leren van een crisisantropoloog?

De griffier en de driehoek

De lokale democratie is vitaal én staat tegelijk onder druk. De lokale driehoek van burgemeester – griffier - gemeentesecretaris draagt bij aan stabiliteit en ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en het college in het agenderen en realiseren van uitdagende democratische ambities en vraagstukken. Vanuit verschillende rollen, posities, competenties en karakters is dat niet altijd makkelijk. Ter versterking van de lokale driehoek heeft BMC in opdracht van BZK, de VvG het Nederlands genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Gemeentesecretarissen de serious game het ‘driehoek-spel’ ontwikkeld. Ook hebben zij het boek ‘Besturen doe je samen’ uitgegeven.

In deze workshop nemen de trainers je mee in de laatste bevindingen en ontwikkelingen die zij zien rondom het samenspel in de driehoek.

Politiek als grenzenwerk: omgangsvormen in verruwende politieke omstandigheden

De gemeentelijke politiek is de afgelopen jaren veranderd. De omgangsvormen worden ruwer en aanspreekvormen persoonlijker. Dat maakt de vraag actueel wat goede politieke omgangsvormen zijn en hoe die in gemeenteraden kunnen worden gerealiseerd. De Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft onderzoek gedaan in de gemeente Sittard-Geleen. Dit heeft geresulteerd in het essay Politiek is grenzenwerk: Over de stilering van politieke strijd in de gemeente(raad) van Sittard-Geleen. Martin Schulz, werkzaam als co-decaan en adjunct-directeur bij de NSOB, vertelt over het onderzoek en de bevindingen en gaat in gesprek over politieke omgangsvormen en hoe de politiek daarin zichzelf kan begrenzen.

(Voor) aanmelding via Networkapp

Via de Networkapp kun je je binnenkort definitief aanmelden voor het jaarcongres. Ook is daar straks alle (actuele) informatie over het congres te vinden en kun je alvast contacten leggen. MELD JE AAN VOOR DE NETWORKAPP en blijf op de hoogte. We verzoeken je om dit uiterlijk 29 juni te doen!

Meer informatie

Een routeplanning, plattegronden en veel gestelde vragen kun je binnenkort terugvinden in de Networkapp.