NVvR en VvG bundelen krachten voor versterking lokaal bestuur

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG) gaan zich extra inspannen voor het versterken van het lokaal bestuur.

Beide verenigingen streven naar een betere positie voor raadsleden en griffiers, waarbij de kwaliteit van het openbaar bestuur en de uitoefening van hun functies centraal staan. Hiertoe is op 8 juni een gezamenlijke verklaring ondertekend tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VvG in Amstelveen.

Versterken van het hoogste bestuursorgaan
De NVvR en de VvG werken al enkele raadsperioden samen en bouwen de samenwerking met deze gezamenlijke verklaring verder uit. De verklaring onderstreept het belang van het versterken van de raad als hoogste bestuursorgaan door te investeren in advisering, procesbegeleiding en facilitering door een griffie die aansluit bij de ambities van de raad.

Hanneke Willemstein voorzitter van de NVvR: “Wat raadsleden en griffiers met elkaar delen is dat zij het moeilijk vinden om goed voor zichzelf te zorgen en deze ambities daadwerkelijk te realiseren. Hier ligt de taak voor ons, voor mij, voor onze beide verenigingen om raden en raadsleden ervan te doordringen dat een sterke griffie, ondersteuning geeft die geen luxe maar noodzaak is.”

Renée Wiggers, voorzitter van de VvG, voegde daaraan toe: "Samen staan we sterk. En dat geldt zeker voor de raden, staten en griffiers. Iedere raad verdient een sterke griffier die functioneel én financieel op waarde wordt geschat en beoordeeld. De lokale democratie kan aan waarde en vertrouwen winnen met een sterke raad en een sterke griffier. Samen willen we daarmee verder aan de slag!"

De gezamenlijke inzet richt zich op vier onderwerpen
1. Versterking van de rol en positie van de raad: De informatievoorziening en ambtelijke bijstand dienen zodanig georganiseerd en ingericht te worden dat de raad daadwerkelijk als hoogste bestuursorgaan kan functioneren.
2. Bevordering van een moderne lokale democratie: Digitalisering moet recht doen aan de rol en positie van de raad als hoogste bestuursorgaan, zonder de werking van de gemeenteraad te belemmeren.
3. Realisatie van inwonersparticipatie: Er moet ruimte zijn voor inwonersparticipatie, waarbij het hoogste orgaan een duidelijke rol speelt. Het versterkt de vertegenwoordigende rol van de raad en zorgt ervoor dat de raad als representatieve democratie oog heeft voor de belangen van alle inwoners. Digitale mogelijkheden worden niet uitgesloten.
4. Versterking van de weerbaarheid van volksvertegenwoordigers: Processen en protocollen moeten zo ingericht worden dat raadsleden en griffiers vrij en professioneel kunnen bijdragen aan het functioneren van de lokale democratie.

Zie de gezamenlijke verklaring van NVvR en de VvG. Voor meer informatie.