Nieuws

Ieder jaar wordt de Monitor Integriteit en Veiligheid uitgevoerd.

Kan een motie worden geamendeerd?

Opbrengsten 2023 - Vooruitblik 2024

Wellicht hebben jullie het al vernomen maar Lee Frazier (Clerk of the City Birmingham) heeft de IIMC verkiezingen gewonnen.

Uit de ledenraadpleging van de Headlines/communicatie bleek dat 71 % van de respondenten nooit content aanlevert voor de Headlines.

Op 7 juni organiseren wij een algemene ledenvergadering (ALV) gecombineerd met een praktijkdag.

Helen, een collega uit de UK is bezig met het schrijven van een proefschrift voor haar ADSO-diploma.

De commissie PO wil leden inspireren over het organiseren of ontvangen van een goed werkbezoek.

Wethouder Marjan Sijperda van de gemeente Westerkwartier is maandag 1 april overleden.

Volgens artikel 32a-1 GW worden documenten die door de raad worden uitgegeven, ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de griffier

Het International Relations Committee van het IIMCC organiseert samen met de Commissie Professionele Ontwikkeling een inspirerende webinar over sel

Op 7 juni organiseren wij een algemene ledenvergadering gecombineerd met een praktijkdag.

Afgelopen zondag heb je een mail ontvangen van Janis Daudt van het IIMC.

De Eilandsraad (en leden van de griffie) van Saba waren onlangs op werkbezoek in Nederland.

Stijg uit boven de politieke waan van de dag met deze verdiepingscursus (van de Universiteit Utrecht) en duik in de aard en herkomst van klassieke

De VNG zoekt o.a. een griffier voor de vacature bestuurslid.

Een raadslid wil tijdelijk ontslag aanvragen wegens ziekte, maar zijn huisarts wil geen geneeskundige verklaring verstrekken.

Voor het tv-programma Nieuwsuur is onderzoeksbureau Yorgos Achimastos bezig met een onderzoek naar vroegtijdig vertrekkende gemeenteraadsleden.

Momenteel vindt in opdracht van de commissie Professionele ontwikkeling een herijking van de ontwikkelscan door adviesbureau Berenschot plaats.

Zoals bekend, hebben we recent een uitvraag gedaan over de Headlines en communicatie.

Verslag van de grote workshop op 8 maart 2024 in Nieuwegein.

Vanaf april organiseren we samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) bijeenkomsten in het kader van de werkgeverscommissie.

De afgelopen tijd zijn veel reacties bij de gemeenteraad van Velsen binnengekomen over het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum in Santp

Het kan voorkomen dat de vergadering van je gemeenteraad wordt verstoord.

De VvG heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel voor een verplichte risicoanalyse integriteit van kandidaat-be

Zoals wellicht bekend, heeft het VNG-bestuur zich in 2022 al geschaard achter één griffiersprofiel, ter vervanging van de drie verschillende profie

In het Reglement van Orde mogen praktische eisen worden gesteld aan het uitoefenen van het schriftelijk vragenrecht.

We willen de mensen die hebben gereageerd op de uitvraag Headlines/communicatie hartelijk danken.

De Nederlandse griffier is in internationale context iets minder uniek dan wel eens wordt gedacht.

Kan de agendering van een motie vanwege de inhoud worden tegengehouden?

Een deel van de wijzigingen trad per 1 juli 2022 in werking, een ander deel dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn geïmplementeerd.

Hoe ervaren raadsleden hun ondersteuning, zoals de griffie? En hoe zien zij de machtsverhoudingen in het gemeentebestuur?

Dit jaar willen we de Praktijkdag introduceren. Deze willen we combineren met onze voorjaars ALV op 7 juni (locatie: Provinciehuis Den Bosch).

want raadsleden vertegenwoordigen niet alleen inwoners in de lokale politiek, ze zijn ook werkgever van hun belangrijkste hulptroep: de griffier. 

De jaarboekredactie wil graag in gesprek met een groep griffiers over het onderwerp "publiek van waarde zijn".

Vorige week namen 12 griffiers, raadsadviseurs en gemeentedirecteuren uit Nederland en België deel aan de 2e Atheense Dialoog van de VvG

Vorige week mocht ik (Thy Nguyen) namens de commissie Professionele ontwikkeling (CPO) mee naar het 'practitioners’ conference van het SLCC.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wilde weten welke rol en bijdrage een raadslid in de coalitie kan leveren aan een sterke rol en positie v

De juridische vraagbaak heeft een goed 2023 achter de rug.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunne

Veel raadsleden ervaren onvoldoende grip op regionale samenwerkings-verbanden.

De competentiescan is al voor individuele raadsleden beschikbaar en helpt raadsleden inzicht te krijgen in hun vaardigheden en eigenschappen.

De klankbordgesprekken vervullen een belangrijke rol in het beoordelen van de burgemeester en in de procedure tot herbenoeming.

We blikken terug op een geslaagde Grote workshop op 19 januari in het prachtige stadhuis van de gemeente Dordrecht.

De raadsgriffie van de gemeente Gumi (400.000 inwoners) uit Zuid-Korea bezocht onlangs de gemeenteraad en de raadsgriffie van Amsterdam.

De griffierskring Overijssel zette een aantal tips en tricks over de benoeming van burgemeesters op een rijtje.

We zijn benieuwd wat jullie vinden van de Headlines en communicatie.

Elke gemeente in Nederland heeft een lokale publieke omroep.