Nieuws

De Vereniging van Griffiers (VvG) zoekt een enthousiaste bestuursadviseur. 

Het is van belang de juiste regels te volgen bij het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor decentrale volksvertegenwoordigers.

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden én te blijven is vaak hoog.

Samen met de Raadsledenvereniging biedt de VvG dit najaar trainingen aan voor werkgeverscommissies.

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd.

Veel van jullie weten al dat de Vereniging van Griffiers een besloten LinkedIn groep heeft.

Afgelopen vrijdag ging de Commissie Openbaar Bestuur de hei op om met elkaar na te denken over de onderwerpen waar de commissie de komende periode

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt griffiers die feedback geven over het gebruik van de leeromgeving zodat deze nog beter kan aansluit

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli afgeschaft, terwijl de coronacijfers alweer oplopen.

Welke belangrijke thema’s komen in de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden aan de orde?

Gemeenten komen vanaf 2026 structureel middelen tekort om hun taken uit te voeren. Dit tekort loopt daarna elk jaar verder op.

Op donderdagavond 30 juni 2022 heeft burgemeester Hans Gaillard de erepenning van de gemeente Son en Breugel uitgereikt aan griffier Frans den Heng

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli afgeschaft, terwijl de coronacijfers alweer oplopen.

In reactie op de berichtgeving in de NRC van 30 juni hebben we

Per 1 juli 2022 is de Tijdelijke wet digitale besluitvorming vervallen.

Met ingang van 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking.

Raadsleden spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie.

Bijna de helft van de in maart verkozen gemeenteraadsleden is nieuw in de raad.

Nu de nieuwe gemeenteraad zijn draai na de verkiezingen van maart een beetje heeft gevonden en in de meeste gemeenten het college is geïnstalleerd,

Verdieping voor griffiers bij overheidsorganisaties.

De wereld staat niet stil en ons vak ook niet. Het is daarom goed om ook na te denken over je eigen ontwikkeling.

20 juni kwam de Commissie belangenbehartiging bijeen en 21 juni was er een bestuursvergadering.

Wil je de presentaties of terugkoppeling van de workshops van het Voorjaargscongres/ALV nog eens teruglezen?

Voor de derde keer heeft de Vereniging van Griffiers een onderzoek laten doen naar de trends die er volgens griffiers spelen op lokaal niveau.

NRC doet onderzoek naar de vorming van de gemeenteraden en -besturen na de verkiezingen van 2022.

De afgelopen weken spraken gemeentebestuurders over digitale veiligheid.

Het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei aangenomen door de Tweede Kamer.

Wordt burgerparticipatie genoemd in het nieuwe coalitieakkoord?

De commissie Professionalisering heeft een korte verkenning laten uitvoeren door de Stichting Decentraalbestuur.nl. 

Vrijdag 3 juni werd Arnout van Kooij op onze ALV benoemd tot het nieuwe bestuurslid Professionalisering.  Arnout is griffier in IJsselstein en daar

Van 22 tot en met 25 mei vond in Little Rock Arkansas het 76ste congres plaats van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC).

Taal is voor veel mensen moeilijk.

Raadsleden hebben onder bepaalde omstandigheden (ziekte, zwangerschap) recht op politiek verlof.

Dat griffier het mooiste beroep op aarde is weten wij allang! Aan de andere kant: iets is alleen maar leuk, omdat het een keer ophoudt…

Van 22 tot 25 mei 2022 vindt het internationale griffierscongres (IIMC) plaats in Little Rock, Arkansas.

Ben jij straks lid van de commissie integriteit?

Vier routes voor grip en inzicht voor raadsleden op sociaal domein.

De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw verlengd (tot 1 juli 2022).

Van 22 t/m 25 mei vindt in Little Rock (Arkansas) het congres van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC)plaats.

De professionaliseringsagenda van 2018-2022 loopt aan het eind van dit jaar af.

De Vereniging van Griffiers gaat de werking van het BOB-model evalueren.

De VNG nodigt je van harte uit om je kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Er zijn 226 vacatures beschikbaar.

De jaarrekening van de vereniging wordt gecontroleerd door een kascommissie.

Zoals vorige week in de nieuwsbrief aangekondigd, hebben journalisten van NRC de hulp van de griffie nodig bij een onderzoek naar de colle

In de regio IJsselland zijn vier grote gemeenschappelijke regelingen (GR-en).

Voor een onderzoek naar de collegevorming, doen journalisten van NRC een beroep op de kennis en tijd van griffiers.

Op vrijdag 22 april vond een commissiedag plaats.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de gemeenteraden geïnstalleerd, zullen ook de werkgevercommissies weer gevuld worden met (nieuwe) leden.

Gert Logt, griffier van Hendrik-Ido-Ambacht is op zoek naar ervaringen met regionale adviescommissies bij gemeenschappelijke regelingen.