In de praktijk

Griffiers hebben sinds 2003 veel bereikt. Alle lof daarvoor. En het vak is nog volop in beweging. Griffiers en griffies blijven zich ontwikkelen en verbeteren.

Een piepjong vak

Het is een piepjong vak, dat van griffier. Het bestaat nog geen 20 jaar. De griffier kwam als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel. Dat het dualisme gepaard zou gaan met de verplichting in elke gemeente een griffier aan te stellen, was immers niet voorzien. Een ‘handboek griffier’ lag niet klaar. Evenmin was er een ontwerptekening voor de bouw en inrichting van een griffie. Griffie en griffier kregen vorm en inhoud in de praktijk. 

"Er zijn vooral heel veel dingen die we nog niet hebben verkend, geprobeerd en gedaan. En toch bespeur ik nu al, nog geen twintig jaar later, de neiging binnen onze beroepsgroep om het werkveld en onze werkzaamheden netjes af te bakenen en vast te leggen."

Generiek functieprofiel 

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dit past in het streven naar een sterkere positie van gemeenteraden in de huidige en toekomstige lokale democratie. Uit deze doorontwikkeling is een generiek functieprofiel ontstaan.

Met het uitbrengen van het advies ‘Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen’ hebben de NVR en de VNG samen een belangrijke stap gezet naar een uniforme en sterke positie van raadsgriffiers. Het advies bevat zowel een generiek functieprofiel als suggesties voor toepassing en implementatie ervan. 

Essay

Jan Dirk Pruim schreef hier een essay over. Volgens Jan Dirk Pruim is het nodig het gesprek te voeren over wat de griffie allemaal zou kunnen doen en betekenen voor het lokaal openbaar bestuur, de gemeentepolitiek en de lokale democratie. Dus niet opschrijven wat we doen, maar op zoek naar de grenzen van ons werkveld. De griffie van vandaag is immers niet de griffie die we morgen nodig hebben! Lees hier het essay De griffie van morgen: Ruimtemakers gezocht