ALV

De vereniging organiseert 2x per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV).
Hier vind je alle informatie over de aankomende vergadering.

Algemene Ledenvergadering

Geachte heer, mevrouw,

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 oktober 2021 in Velsen.

Hieronder tref je de agenda met bijbehorende stukken aan. 

Vragen, moties, amendementen, tegenkandidaten of indien je stemming wilt aanvragen over een agendapunt, graag uiterlijk 29 september voor 12 uur mailen aan info@griffiers.nl.

Met hartelijke groet,

Renée Wiggers                               Ruurd Palstra
Voorzitter                                       Secretaris

 

Uitnodiging en Agenda ALV

Uitnodiging ALV 1 oktober 2021
Agenda ALV 1 oktober 2021

Bijlagen

1   - Besluitenlijst ALV 25 juni 2021
2   - Concept Begroting VvG 2022
3a - Oplegger uitleg Statutenwijziging
3b - Voorstel Statutenwijziging
3c - Concept Huishoudelijk Reglement VvG
4a - Voorstel aan ALV inzake herbenoeming
4b - Voorstel aan ALV inzake benoeming
4c - Introductie Paul Piket

 

Ingekomen reacties op ALV stukken

Als reactie hebben we amendementen en een motie ontvangen. Deze lees je hieronder.