Kringen

De griffier is in beginsel een solistische functionaris. Het is dan fijn om met andere griffiers uit de omgeving te kunnen praten over de griffie en haar uitdagingen. Daarom zijn er in het hele land kringen van griffiers actief.

Wat is en doet een kring?

Een kring is een samenstelling van griffiers in regionaal verband. De kringen kennen een grote diversiteit aan verschijningsvormen: van informele samenwerkingsverbanden tot formele overlegstructuren. De kring is een plek om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en om de functie verder te professionaliseren. Er wordt informatie met elkaar uitgewisseld en advies gegeven over allerlei praktische zaken. 

Kringen en vereniging

De kringen zijn volgens het bestuur onmisbaar voor het functioneren van de vereniging. Ze hebben namelijk een belangrijke functie voor de dynamiek van de vereniging en de ontwikkeling van de beroepsgroep. Ze zijn hierdoor belangrijke informatiebronnen.

Daarom bezoekt een vertegenwoordiger van de vereniging eens per circa 1,5 jaar de kringen om elkaar over en weer te informeren. Dit gebeurt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Wanneer een kring een specifiek onderwerp met een vertegenwoordiger van het bestuur wil bespreken, kan dit aangegeven worden bij het bureau.

Nadruk op professionalisering 

Professionalisering binnen de kringen wordt steeds vaker door leden zelf opgepakt: dichter bij huis en daarmee letterlijk en figuurlijk bereikbaarder. De vereniging is dit meer gaan promoten en roept kringen op hun ervaringen te delen via de nieuwsbrief.

Welke kringen zijn er?

Wil je weten in welke kring je zit en wie je contactpersoon is? Neem contact op via info@griffiers.nl