Maak veilig wonen ook beschikbaar voor andere volksvertegenwoordigers

Leden van de gemeenteraad en andere volksvertegenwoordigers moeten ook de mogelijkheid hebben om passende veiligheidsmaatregelen te treffen voor hun woningen.

Daarom zou de regeling voor Veilig wonen van decentrale bestuurders niet beperkt moeten blijven tot het faciliteren van beschermende maatregelen alleen voor wethouders, burgemeesters en andere decentrale bestuurders. Dit is de gezamenlijke boodschap die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en StatenlidNu in een brief hebben overgebracht aan de minister van Binnenlandse Zaken.

De drie verenigingen hebben hun standpunt kenbaar gemaakt als onderdeel van de consultatie voor de nieuwe regeling over Veilig wonen voor decentrale bestuurders.

Veiligheidsmaatregelen
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) StatenlidNu en de Vereniging van Griffiers (VvG) is het beveiligen van decentrale bestuurders zoals wethouders, burgemeesters en gedeputeerden een positieve ontwikkeling. Dankzij deze nieuwe landelijke regeling hoeft er niet langer binnen lokale en provinciale debatten gediscussieerd te worden over dergelijke voorzieningen.

Toename agressie en geweld
Het aantal bedreigingen en intimidaties van politieke ambtsdragers neemt helaas toe. Uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 blijkt dat maar liefst 59% van de politieke ambtsdragers in provincies te maken heeft gehad met agressie of geweld, evenals 50% van de politieke ambtsdragers in gemeenten. De voorgestelde beveiligingsmaatregelen beperken zich momenteel tot preventieve maatregelen voor politieke ambtsdragers. De NVvR, de VvG, en Statenlidnu pleiten ervoor dat volksvertegenwoordigers in vergelijkbare gevallen dezelfde voorwaarden en beschermende maatregelen moeten kunnen krijgen als wat de voorgestelde landelijke regeling voor decentrale bestuurders biedt m.b.t. de toegang tot beveiligingsmaatregelen.

Beveiligingsautoriteit
Om de rechten van raadsleden en statenleden op beveiligingsmaatregelen te waarborgen, is het belangrijk om een algemeen basisartikel op te nemen in het Rechtspositiebesluit. Hierdoor kunnen volksvertegenwoordigers die lid zijn van gemeenteraden of Provinciale Staten (als zij de noodzaak van beveiligingsmaatregelen zien), een beroep doen op de beveiligingsautoriteit van het Ministerie. Deze zou dan moeten beoordelen of de voorgestelde preventieve beveiligingsmaatregelen passend zijn.

Download de gezamenlijke brief die de verenigingen aan de minister hebben gestuurd.