Goed gesprek met de VGS over bedrijfsvoering

De commissie Belangenbehartiging heeft een goed gesprek gehad met een delegatie van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Aanleiding was een notitie hoe de griffier goede werkafspraken kan maken (en desnoods vastleggen) over bedrijfsvoeringszaken. Ook de secretarissen zien daar het belang van in en het voorstel is om samen een gesprekslijst te maken met de onderwerpen waarover werkafspraken nodig zijn.

Afhankelijk van de werkwijze van jouw gemeente kan dan vervolgens gekozen worden voor informele afspraken of het vastleggen in een dienstverleningsovereenkomst. De lijst komt dit najaar beschikbaar.