Modelinstructie voor de griffier

De commissie Belangenbehartiging heeft de Modelinstructie voor de griffier een update gegeven.

De Modelinstructie is aangepast aan het nieuwe griffiersprofiel en wordt ook via de werkgeverscommissies verspreid. Deze nieuwe tekst geeft weer aanleiding het gesprek aan te gaan over de invulling van de griffiersfunctie en de taken die de griffie oppakt.