Voorjaarscongres en ALV

8 juni was het voorjaarscongres en de ALV van de VvG in Amstelveen. Het thema was: De decentrale politiek onder druk.

Renée Wiggers opende het voorjaarscongres. Ze gaf o.a. aan dat procedures, steeds vaker politiek worden gemaakt en dat dit polariserend werkt.

welkom

Tjapko Poppens (burgemeester van Amstelveen) heette de aanwezigen daarna welkom.

burgemeester

Ministerie van BZK
Daarna volgde een inleiding door Anja Lelieveld, Hoofd Inrichting Openbaar Bestuur bij het Ministerie van BZK. Agressie kan via wet en regelgeving/beleid worden aangepakt of met een zachtere aanpak door meer te kijken naar de cultuur en het omgaan met agressie. Behalve een concreet programma pakt BZK ook de formele kant aan door o.a. wetgeving/positionering, zoals ook het rapport van Geerten Bogaard, dat binnenkort verschijnt. Hij heeft in opdracht van BZK een onderzoek gedaan over de positie van de griffies maar ook hoe je als griffier je rol in de ‘driekhoek’ neerzet. Op 30 juni organiseert de Vereniging in Apeldoorn een workshop rondom dit rapport. Wat je i.i.g. moet doen is melden! Daarnaast is er een landelijke aanpak en samenwerking nodig, zie ook het rapport ‘Weerbaar bestuur’ van de minister. www.weerbaarbestuur.nl

bzk

Civility & Respect
Linda Larter MBE BA (Hons) vertelde dat in Engeland steeds meer raadsleden en clercs vertrekken vanwege verruwing van de omgangsvormen. Voor SLCC, onze zusterorganisatie in Engeland was dit aanleiding om het project Civility & Respect te ontwikkelen. Hierbij tekenen raadsleden een pledge. Dat houdt o.a. in dat zij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en aanmoedigen om bedreigingen te melden. Bekijk hier de presentatie van Linda Larter.

linda

Gezamenlijke inzet met NVvR
Daarna werd de gezamenlijke inzet met de NVvR getekend door Hanneke Willemstein (voorzitter NVvR) en Renée Wiggers (voorzitter VvG)

ondertekening

Workshops
Daarna waren er twee workshops.

Weerbaar Bestuur door Anne Jet Plat van BZK en Marcel Fluitman
ON TOUR: bewustwordingssessies. Meld je gemeente aan bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (070-3738314). Dit zijn sessies met griffier, burgemeester en raad. Het collectief, zorgt ervoor dat de uitkomsten breed gedragen worden. Daarnaast is er een nieuw handboek integriteit ontwikkeld, zie: www.politiekeambtsdragers.nl en is er een Dashboard, www.zichtopondermijning.nl

weerbaar bestuur

Vertrouwen in de lokale democratie door Commissie OB met Ruurd Palstra
Welke rol kan de griffier spelen in het versterken van de lokale democratie? Een belangrijk thema! Over deze vraag heeft de commissie OB een praatplaat  laten maken. A.d.h.v. deze praatplaat gingen de deelnemers in gesprek. Wat kan jij hieraan bijdragen? Hoeveel initiatief neem je hierin of wacht je op een opdracht van de raad? De inzichten worden verwerkt in een nieuwe praatplaat. Deze kan gebruikt worden in kringbijeenkomsten.

praatplaat

ALV
Tijdens de ALV nam penningmeester Raymond Jeene op zijn Twents afscheid met de woorden: ‘Ik pak de paling in. Bedankt allemaal en aju!' We bedanken Raymond voor zijn inzet. Arjen van der Lugt neemt het stokje over. Na de lunch was er een rondleiding door het nieuwe gemeentehuis.

afscheid

Collegevorming
(Ook) het slot van de dag stond in het teken van de expertise van de griffier. In dit geval rondom het proces van collegevorming. De rol van de griffier valt daarbij niet te onderschatten. Voldoende reden voor Henk Bouwmans (directeur NVvR) om de aanwezigen te vragen naar hun ervaringen, opvattingen, en adviezen. Zo werd al gauw duidelijk dat voor het betrekken van de raad, zowel vooraf als tijdens het proces, de griffier essentieel is. Gezamenlijk optrekken lijkt dus ook hier evident. De opvattingen en ervaringen worden meegenomen in het opstellen van een handreiking door de NVvR die gemeenteraden bij toekomstige collegevorming in staat stelt meer grip te krijgen op het proces.

henk