Kirsten ten Cate voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VvG

Afgelopen maanden is de selectiecommissie op zoek gegaan naar een opvolger voor Renée Wiggers.

Zij is aftredend na een bestuurstermijn van 8 jaar. De selectiecommissie (onder voorzitterschap van Geert van Soest), was breed samengesteld: gemêleerd naar leeftijd, lang griffier, relatief kort in het vak, verschillende regio’s, man, vrouw.

Profiel
Met input via een poll onder de leden, is een profiel opgesteld. De kandidaten zijn daarop beoordeeld. De selectiecommissie heeft de kandidaten zowel bevraagd op hun visie op het vak, als op hun ideeën over de vereniging. Afgelopen dinsdag heeft de commissie Kirsten ten Cate (griffier van de Staten van Noord-Brabant), voorgedragen bij het bestuur. Het bestuur neemt deze voordracht graag over en stelt voor Kirsten op de ALV van 22 september te verkiezen als onze nieuwe voorzitter.

We verwachten in Kirsten een gedegen voorzitter te krijgen, met een bevlogen visie op het ambt en de decentrale democratie én ook met oog voor de brede samenstelling van onze beroepsgroep.

Uiteraard kunnen er tegenkandidaten gesteld worden, dat zal ook bij het verzenden van de ALV-stukken worden aangegeven.