Terugkoppeling eerste Atheense Dialoog

Op vrijdag 23 juni vond de eerste Atheense Dialoog van de VvG plaats in het fraaie Oude Stadhuis van Amersfoort.

Gedurende de dag bespraken en analyseerden de deelnemers onder leiding van facilitator Eelco Groenenboom (griffier in Albrandswaard) het boek Durf te Leiden van Brené Brown.

Kwetsbaarheid tonen
Dit boek leert dat het tonen van kwetsbaarheid geen zwakte, maar juist een teken van leiderschap is. De deelnemers waren onderling zeer open en betrokken. De wijze waarop zij zich kwetsbaar durfden op te stellen door gedachten en ervaringen hierover te wisselen en elkaar daarover te bevragen, verdiepte de dialoog.

Institute of Municipal Clerks
De Atheense Dialoog werd georganiseerd onder auspiciën van het International Institute of Municipal Clerks en mogelijk gemaakt dankzij de bereidwillige medewerking van de griffie van Amersfoort. De dialoog wordt onder de deelnemers geëvalueerd. Op basis daarvan, wordt gekeken of deze pilot een vervolg gaat krijgen.