Verordening en adviescommissie als wapen tegen belangenvermenging

Bijna 10 % van de gemeenteraden heeft een adviescommissie ingesteld die raadsleden adviseert over hun nevenfuncties in het kader van integriteit.

Deze adviescommissies worden deels ingezet vooraf en voor een ander deel als er sprake is van een integriteitskwestie met raadsleden. Verder blijkt dat 27,8 % van de gemeenten een verordening heeft gemaakt over de nevenfuncties van raadsleden. Lees verder