Vernieuwde spelregels voor ambtelijke bijstand

Deel objectieve informatie ruimhartig met raadsleden en gebruik ambtelijke bijstand als objectieve informatiebron.

Dit zijn twee vernieuwde spelregels die staan in de nieuwe handreiking Omgaan met ambtelijke bijstand van de NVvR. Geadviseerd wordt dat de griffier een verbindende rol krijgt toebedeeld. De modelverordening bevat hiervoor al de nodige aangrijpingspunten. In de modelverordening wordt o.a. benadrukt dat de griffier de tussenpersoon is tussen raad en ambtelijke organisatie. Lees verder