Verder met de Rekenkamer

Veel gemeenteraden zijn bezig een rekenkamer ‘nieuwe stijl’ in te richten, zonder raadsleden.

Maar ook als jullie rekenkamer al voldoet aan de wettelijke vereisten (m.n. de benoemingstermijn van 6 jaar is een aandachtspunt), is het wellicht goed om de samenwerking met de raad weer eens tegen het licht te houden, of het Reglement van Orde.

Bijeenkomsten
Wist je dat hoor en wederhoor niet verplicht zijn? Het college moet nu rapporteren wat zij met de aangenomen aanbevelingen van een rekenkamerrapport hebben gedaan, maar die monitoring voor aanbevelingen aan de raad is niet vastgelegd. Meer inspiratie: de komende maand zijn er nog diverse bijeenkomsten en webinars over rekenkamers.