Nieuws

Van 22 tot 25 mei 2022 vindt het internationale griffierscongres (IIMC) plaats in Little Rock, Arkansas.

Ben jij straks lid van de commissie integriteit?

Vier routes voor grip en inzicht voor raadsleden op sociaal domein.

De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw verlengd (tot 1 juli 2022).

Van 22 t/m 25 mei vindt in Little Rock (Arkansas) het congres van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC)plaats.

De professionaliseringsagenda van 2018-2022 loopt aan het eind van dit jaar af.

De Vereniging van Griffiers gaat de werking van het BOB-model evalueren.

De VNG nodigt je van harte uit om je kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Er zijn 226 vacatures beschikbaar.

De jaarrekening van de vereniging wordt gecontroleerd door een kascommissie.

Zoals vorige week in de nieuwsbrief aangekondigd, hebben journalisten van NRC de hulp van de griffie nodig bij een onderzoek naar de colle

In de regio IJsselland zijn vier grote gemeenschappelijke regelingen (GR-en).

Voor een onderzoek naar de collegevorming, doen journalisten van NRC een beroep op de kennis en tijd van griffiers.

Op vrijdag 22 april vond een commissiedag plaats.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de gemeenteraden geïnstalleerd, zullen ook de werkgevercommissies weer gevuld worden met (nieuwe) leden.

Gert Logt, griffier van Hendrik-Ido-Ambacht is op zoek naar ervaringen met regionale adviescommissies bij gemeenschappelijke regelingen.

Via het noodrecht hebben burgemeester de wettelijke taak gekregen om mensen uit Oekraïne op te vangen.

Gemeenten met flinke tekorten op de Participatiewet kunnen een zogeheten ‘vangnetuitkering’ aanvragen.

Overheden krijgen steeds vaker te maken met desinformatie.

Van welke activiteiten krijg je de meeste energie? Waar zou je meer tijd aan willen besteden?

De minister van BZK heeft een brief gestuurd aan alle burgemeesters over de screening van nieuwe wethouders n.a.v.

Digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving: raadsleden kunnen niet om digitalisering heen.

Hoe haal je het beste uit je raadslidmaatschap? Wat zijn je rechten? En welke instrumenten staan je ter beschikking?

ROB adviezen voor een vliegende start.

 

De Digitale Raadgever is een interactieve tool die gemeenteraadsleden helpt om tot een geïnformeerd besluit te komen over een data-gerelateerd voor

Het is onder voorwaarden mogelijk dat voormalige ambtsdragers na afloop van het ambt de ter beschikking gestelde ICT-apparatuur kunnen behouden.

Voor gemeenteraden die aan de slag willen met een raadsakkoord of raadsprogramma en voor de griffier die de raad daarbij ondersteunt. 

Kant-en-klare suggesties voor democratische vernieuwing in college- en raadsakkoorden. 

Als griffier, gemeentesecretaris en burgemeester verder in gesprek met elkaar? Er is een toolkit die helpt om het gesprek te structureren. 

Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Op 25 april start een grote vacatureronde voor het werven van nieuwe bestuurs- en commissieleden. 

Als de verkiezingen zijn geweest en de installatie van de nieuwe gemeenteraad dichterbij komt, is er straks ook een nieuwe werkgever voor griffiers

In artikel 14 Gemeentewet staat dat de eed wordt afgelegd in de handen van de voorzitter in de vergadering van de raad.

Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

We zoeken een bestuurslid die de linking pin wil zijn tussen het bestuur en de Commissie Professionalisering én naar het IIMC.

Vanwege de pensionering van een aantal leden is de commissie Openbaar Bestuur op zoek naar versterking.

De raadsverkiezingen staan voor de deur. Een drukke tijd voor griffiers.

Door de inwerkingtreding van de Wnra is in artikel 11.5 van de CAO-Gemeenten de verplichting opgenomen dat de werkgever een geschillencommissie in

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen klinken vrijwel alleen zorgelijke geluiden over lokale democratie. 

Op advies van de commissie zelf heeft het bestuur besloten om de commissie Communicatie & Informatie in haar huidige vorm op te heffen.

Het slotprogramma van de online Klaar voor 4 jaar tiendaagse voor kandidaat-raadsleden is terug te zien.

Zeventig aanbevelingen om de decentrale democratie sterker te maken

 

Vandaag is de achtste verlenging van de Tijdelijke wet gepubliceerd in het Staatsblad:

Een essay van de commissie Openbaar Bestuur van de Vereniging van Griffiers. 

Raymond Vlecken, burgemeester van Weert, is voorzitter van de BZK projectgroep lokale rekenkamers.

De VNG heeft de Raadgever Digitale Veiligheid gepubliceerd om dit onderwerp bij de gemeente op de agenda te zetten.

De gemeentelijke overheid staat onder grote druk met alle maatschappelijke ontwikkelingen die zich aandienen.  

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG-budget).

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren campagnebureau BKB, het Periklesinstituut, de Volkskrant, De Nieuws BV en talkshow M de de

Voor wie nog aan het puzzelen was met een plan B voor de uitslagenavond: vanaf 25 februari zijn voor evenementen met minder dan 500 personen geen b