Terugkoppeling lunchgesprek omgaan met de AVG

Afgelopen dinsdag was er een lunchgesprek over de AVG met Walter van Wijk van het CIP.

Een weerbarstig onderwerp bleek weer. De boodschap was dat er geen vinklijstjes zijn om te toetsen ‘wat mag en wat niet mag’. Veel gebruik van data hangt samen met het doel waarvoor je ze gebruikt. Dat geldt ook voor persoonsgegevens. Het openbaar maken van de manier waarop je met gegevens omgaat, bijvoorbeeld aan de raad gezonden brieven, is belangrijk.

Werk verder aan een goede relatie met je functionaris gegevensbescherming. Daarbij moet het werkbaar maken van gegevensbeveiliging voorop staan en niet het vermijden van fouten.

Meer informatie

Op de website van het CIP vind je veel informatie over het omgaan met de AVG o.a:

  • een zelfassessment-tool: Privacy Self-Assessment (PriSA): waar zitten nog witte vlekken voor onze organisatie?
  • een whitepaper over Internet of Things: relevant in het kader van informatiebeveiliging.
  • een spreekuur voor specifieke vragen over AVG en informatiebeveiliging (maandag van 11:00-12:00 uur en woensdag van 16:00-17:00 uur)

Op onze VvG-website vind je ondermeer de “Handreiking casuistiek-gegevensbescherming gemeenteraad”.