Motie: Structurele aandacht en financiering Informatieveiligheid

Op de Algemene Ledenvergadering VNG op 29 juni is een motie ingebracht door Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, mede namens de cyberburgemeesters.

Dit is de eerste motie ingediend door het platform van Cyberburgemeester.

De motie onderstreept de noodzaak/urgentie van digitale veiligheid in algemene zin en stelt de VNG-ledenvergadering voor om uit te spreken dat het bestuur van de VNG: Op zo kort mogelijke termijn in gesprek gaat met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel: Te onderzoeken hoe het ministerie een rol kan pakken in het versterken van de digitale weerbaarheid van burgers; lees verder