Fysieke en digitale veiligheid: een wereld van verschil

De afgelopen weken spraken gemeentebestuurders over digitale veiligheid.

Dit vergroot de awareness bij gemeenten, ze kunnen inzichten delen en het (interne) gesprek over digitale veiligheid wordt makkelijker gevoerd. Verschillende cyberburgemeesters leiden de interactieve peer-to-peer sessies.

Welke onderwerpen zijn top of mind?
Voorafgaand aan de gesprekken konden bestuurders aangeven over welke onderwerpen zij wilden sparren met collega’s. Een aantal onderwerpen stond steevast op de agenda:

  • Leveranciersmanagement; welke eisen stel je aan externe leveranciers m.b.t. digitale veiligheid?
  • Bewustwording; hoe zorg je dat er binnen de gehele gemeente aandacht is voor het thema digitale veiligheid?
  • Handelingsperspectief; wat te doen bij een incident?
  • Budget; hoeveel geef je uit aan digitale veiligheid?

Ook kwam de borging van digitale veiligheid in het integraal veiligheidsplan vaak ter sprake.

Groot verschil
Uit de eerste gesprekken bleek dat de structuren in het fysieke veiligheidsdomein lang niet altijd aansluiten bij de uitdagingen die gemeenten tegen komen in het digitale domein. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om bestuurlijke interventies te plegen bij online aangejaagde ordeverstoringen, zoals een last onder dwangsom oftewel een online gebiedsverbod. De juridische mogelijkheden daarvoor worden momenteel op landelijk niveau verkend. Waar er in het fysieke domein al structuren bestaan om in gevallen van crisis te kunnen escaleren, is het de vraag of er in de digitale veiligheidsdomeinen niet ook van zulke crisisstructuren moeten komen.

Aanmelden voor komende gespreksronde
In het najaar en de winter volgt een nieuwe reeks met gespreksmomenten. Burgemeesters kunnen zich nu aanmelden samen met de gemeentesecretaris, de adviseur Openbare Orde en Veiligheid (OOV’er), de functionaris gegevensbescherming en de CISO via teamadv@vng.nl. Kijk voor de beschikbare data en tijden op de Pleio omgeving van de Agenda Digitale Veiligheid.

Rol VNG
De VNG ondersteunt, faciliteert en adviseert gemeenten vanuit de Agenda Digitale Veiligheid bij de digitale transitie. Deze agenda draagt bij aan meer bestuurlijke bewustwording. Het doel is om gemeenten te helpen bij het voorkomen, bestrijden en oplossen van cybercriminaliteit en cyberincidenten. Dit doet de VNG in samenwerking met verschillende stakeholders. Vanuit de Agenda Digitale Veiligheid krijgen gemeenten concrete handvatten aangereikt die aansluiten bij hun praktijk.