Ledenadministratie: dringend verzoek vanuit het Bureau

Het afgelopen jaar hebben wij te maken gekregen met enorm veel wijzigingen in persoonlijke gegevens, bijv.
door vertrek naar een andere gemeente, een verandering van baan, pensionering of het verlaten van het griffiersvak.

Hierdoor is het voor ons zeer arbeidsintensief om onze ledenadministratie bij te werken. Zoals je weet is het lidmaatschap persoonsgebonden en wij verzoeken je dan ook vriendelijk doch dringend om het ons te laten weten zodra er iets in je persoonlijke gegevens verandert. Dit kan door middel van het mutatieformulier. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.