Frans den Hengst ontvangt erepenning gemeente Son en Breugel

Op donderdagavond 30 juni 2022 heeft burgemeester Hans Gaillard de erepenning van de gemeente Son en Breugel uitgereikt aan griffier Frans den Hengst.

Hij heeft deze erepenning ontvangen als blijk van waardering voor zijn inzet voor de gemeente in het algemeen en de gemeenteraad in het bijzonder.

De burgemeester reikte de onderscheiding uit tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2022, waarin de nieuwe griffier is beëdigd en de raad afscheid nam van Frans den Hengst.

Erepenning
De “erepenning gemeente Son en Breugel” is ingesteld in 1980 en kan worden toegekend als blijk van waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid, aan inwoners of niet-inwoners van de gemeente, die zich  voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

40 jaar in dienst bij de gemeente
Frans den Hengst heeft ruim 40 jaar bij de gemeente Son en Breugel gewerkt. Hij is begonnen bij Sociale Zaken, vervolgens overgestapt naar de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken en later naar de Staf. In 2002, bij de invoering van het dualisme, is hij tot griffier van de gemeenteraad benoemd.

Gestreden voor behoud onafhankelijkheid van de gemeente
Hij heeft zowel vanuit zijn functie bij de gemeente als op persoonlijke titel gestreden tegen de dreigende annexatie door Eindhoven. Onder het motto “Son en Breugel blijft zelf(ver)standig” mede-organiseerde hij met inwoners, bestuur en het Burgercomité Annexatie Nee acties om bij de provincie behoud van de zelfstandigheid te bepleiten. En met succes.

Griffier van het eerste uur
In 2002 is met de invoering van het dualisme de functie van griffier ontstaan. Frans den Hengst werd de 1e griffier van de Son en Breugelse gemeenteraad. Hij heeft gedurende bijna 20 jaar op een professionele en deskundige manier er aan bijgedragen dat de raad uitvoering kan geven aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken. Hij heeft zich daarbij altijd loyaal en integer opgesteld en heeft een belangrijke adviserende rol gespeeld bij de ontwikkelingen die zich binnen het domein van de lokale democratie hebben voorgedaan. Hij heeft in de afgelopen periode de aanzet gegeven tot een nieuwe werkwijze en vergaderstructuur voor de gemeenteraad. Een structuur die beter past bij de huidige inzichten rondom het raadswerk en die aansluit op de ambities van het gemeentebestuur. Onder zijn leiding is een deskundige en toekomstbestendige griffie opgericht en opgeleid die de gemeenteraad met raad en daad kan bijstaan.

Vermeldenswaardig
Frans den Hengst is overigens een van de zeer weinige griffiers in Nederland die sinds het ontstaan van de functie onafgebroken voor dezelfde gemeenteraad heeft gewerkt. Een ander vermeldenswaardig feit is dat hij samen met Hans Gaillard ook een van de langstzittende duo’s burgemeester en griffier vormt.