Gemeenteraden moeten niet afwachten, maar zélf kandidaat-burgemeesters zoeken

Gemeenteraden kunnen, wanneer er een vacature voor een burgemeester is, veel actiever zélf op zoek gaan naar geschikte kandidaten in plaats van afwachten of de ideale burgemeester tussen de sollicitanten zit.

Er is niets dat gemeenteraden tegenhoudt om zelf met namen te komen van kandidaten die zij mogelijk geschikt vinden. Vertrouwenscommissies kunnen die namen doorgeven aan de commissaris van de Koning, die op zijn beurt de kandidaten laat weten dat de gemeenteraad hen in beginsel geschikt acht. Lees verder