Onderzoek NRC naar vorming van gemeenteraden en -besturen na de verkiezingen van 2022

NRC doet onderzoek naar de vorming van de gemeenteraden en -besturen na de verkiezingen van 2022.

Nu de zomer nadert en er in veel gemeenten inmiddels nieuwe besturen zijn gevormd, is het voor de krant tijd om de stand van zaken op te maken.

Daarbij hebben journalisten de hulp van de griffie nodig. Via een online vragenlijst verzamelen ze antwoorden op vragen als: welke partijen zijn in de coalities gekomen, wie levert de bestuurders en welke portefeuilles krijgen zij? Griffiers zijn voor de krant een belangrijke en betrouwbare bron voor dit soort informatie. Enkele van jullie hebben al meegewerkt aan de eerste ronde van de vragenlijst. De resultaten staan in dit artikel. Ook voor de tweede ronde rekent NRC weer op zoveel mogelijk medewerking van de griffiers. De vragenlijst kunt u hier vinden. Invullen kost slechts 5 minuten. De enquête staat open tot en met woensdag 22 juni. Namens NRC alvast veel dank voor jullie tijd.