De VvG roept de minister op snel de Tijdelijke wet weer in werking te laten gaan

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli afgeschaft, terwijl de coronacijfers alweer oplopen.

De eerste gemeenten lopen daarom nu al, bij de laatste vergaderingen voor het reces, tegen problemen aan. In De Bilt zijn meerdere raadsleden en wethouders positief getest, terwijl de Kadernota moet worden vastgesteld.

De Vereniging van Griffiers roept de minister dan ook op om zo snel mogelijk de Tijdelijke wet weer in het leven te roepen, zodat gemeenteraden en provinciale staten zodra het voor hen nodig is weer digitaal kunnen vergaderen. Zie ook het artikel in Binnenlands Bestuur hierover.

Deel je knelpunten!
Naar aanleiding van deze oproep gaat BZK graag met ons in gesprek. Ervaar je knelpunten? Geef het ons vandaag of morgen nog door! Om het punt zoveel mogelijk te ondersteunen, horen we het graag als je voor de zomervakantie nog problemen ondervindt doordat raads- of statenleden niet kunnen deelnemen aan de vergaderingen vanwege coronabesmettingen. Meld dit via: info@griffiers.nl