De strategische griffier

Verdieping voor griffiers bij overheidsorganisaties.

Het Zijlstra Center (Vrije Universiteit Amsterdam) biedt een zevendaags programma aan voor (plaatsvervangend) griffiers die hun strategische positionering en profilering willen onderzoeken en verder ontwikkelen, zodat zij hun werk gerichter en steviger kunnen uitvoeren. Het programma biedt de mogelijkheid om de eigen werkelijkheid te confronteren met die van andere griffiers, met actuele inzichten en kennis, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect. 

Duur: 7 dagen (altijd op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur, op een centrale locatie in het land) | frequentie iedere 5-6 weken | Start: 7 januari 2022 | Prijs: € 3.175,- (vrijgesteld van btw) | minimaal 15 deelnemers | Bekijk het programma

Een vak in ontwikkeling
Het vak van griffier is een vak in ontwikkeling. In de turbulente omgeving van het publieke domein wordt van griffiers verwacht dat zij enerzijds vorm en richting geven aan het dagelijkse reilen en zeilen van de raad maar ook dat zij een leidende rol op zich nemen in het contact naar buiten toe met de samenleving. Strategische adviestaken en beïnvloedingsvaardigheden worden steeds belangrijker, maar komen in de drukte van alledag nogal eens in de verdrukking.

Combinatie van theorie en praktijk
Het programma De strategische griffier biedt een mooie combinatie van theorie en praktijk. In zeven bijeenkomsten reflecteert u samen met academici op de grote, actuele thema’s en vraagstukken die u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenkomt en uw eigen rol daarin. In de ochtend wordt een inhoudelijke workshop/lezing gegeven over het centrale thema; in de middag reflecteert u daarop en gaat u met de deelnemers in gesprek over hoe het geleerde is toe te passen op de eigen praktijk.

Een aantal leden van de opleidingscommissie van de VvG heeft de eerste leergang gevolgd. De deelnemers waren dermate enthousiast dat ze het programma van harte aanbevelen voor griffiers van zowel provincies als gemeenten.