Onderzoek ‘De griffier in internationaal perspectief’

De commissie Professionalisering heeft een korte verkenning laten uitvoeren door de Stichting Decentraalbestuur.nl. 

Deze verkenning was bedoeld om na te gaan of de (internationale) certificering bij kan dragen aan de professionalisering van het griffiersvak in Nederland. Certificering wordt hierbij niet gezien als doel op zich, maar als middel om permanent leren bij griffiers te bevorderen. Het onderliggende doel van de professionalisering is immers de versterking van de positionering van de griffier als voornaamste adviseur van de raad.

De opdracht aan de Stichting Decentraalbestuur.nl luidde als volgt:
1.    zicht krijgen op de invulling van de functie van ‘griffier van de gemeenteraad’ in andere landen, ofwel de professionele ondersteuning van de gemeenteraad.
2.    zicht krijgen op relevante eisen (in termen van competenties, vaardigheid, kennis) die aan de ondersteuning van een decentrale volksvertegenwoordiging (kunnen) worden gesteld.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in de andere landen de functie van griffier niet bestaat op de manier waarop we daar in Nederland invulling aan geven. Het lijkt er dus op dat er sprake is van een unieke functionaris in Nederland. Wel kunnen vooral de clerks in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en hun opleidingsprogramma’s en certificeringssystematiek een inspiratiebron zijn voor de Nederlandse griffiers. Wil je de hele rapportage lezen: klik hier.