Pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

Er is een pilot geopend voor mensen met een beperking die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen van 2023 voor de provinciale staten en voor de waterschappen.

De proef met een persoonlijke ondersteuner voor in functie zijnde decentrale volksvertegenwoordigers is verlengd en ook weer opnieuw opengesteld. In 2021/2022 hebben twee pilots gedraaid. Eén voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden en een andere met een persoonlijke ondersteuner voor in functie zijnde volksvertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen. Lees verder