Pilot voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden én te blijven is vaak hoog.

Het ministerie van BZK houdt daarom opnieuw een proef waarin huidige volksvertegenwoordigers assistentie krijgen van een persoonlijke ondersteuner. Inschrijven is vanaf nu mogelijk. 

Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. In Vlaanderen heeft men hier al enige jaren goede ervaringen mee. Lees verder