Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden

Raadsleden spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie.

Platform31 ontwikkelde daarom drie Wegwijzers voor raadsleden met basisinformatie die voor hen van belang is. De Wegwijzers gaan over inhoudelijke kennis (wat moet je minimaal weten over de warmtetransitie), participatie en besluitvorming. De eerder gepubliceerde Wegwijzers zijn nu ge-update. Een must read voor nieuwe raadsleden. De Vereniging van Griffiers heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de wegwijzers. Na de zomer worden er een aantal reflectiebijeenkomsten voor griffiers georganiseerd (hierover later meer).

Gemeenten staan voor een grote opgave: aardgasvrije wijken. Lees verder