Nieuws over de rekenkamers

Nu de nieuwe gemeenteraad zijn draai na de verkiezingen van maart een beetje heeft gevonden en in de meeste gemeenten het college is geïnstalleerd, is er weer tijd voor andere belangrijke zaken.

De gemeentelijke rekenkamer is er daar één van. Op dit moment is de rekenkamer(functie) lang niet bij alle gemeentelijke bestuurders en politici top of mind, maar er staat wat te gebeuren op dit dossier.

De Tweede Kamer heeft namelijk op 31 mei jl. ingestemd met het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers. Dit voorstel hing al een hele tijd boven de politieke markt, maar de 31ste was het eindelijk zover. Het wetsvoorstel moet tot sterkere en onafhankelijke rekenkamers leiden. Lees verder voor het artikel ‘Van de raad, de rekenkamer en de griffier’ van Peter van Enk (taskforce voor rekenkamers namens BZK en Margriet Veeger (griffier van Lisse).  

FAQ Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers
Het Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers wordt nog behandeld in de Eerste Kamer. Zie de planning van de Eerste Kamer: Wet versterking decentrale rekenkamers (35.298) – Eerste Kamer der Staten-Generaal. Wanneer de Wet in werking treedt, is nog niet bekend maar de Minister heeft aangegeven te koersen op 1 januari 2023. De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies hebben de veelgestelde vragen over het wetsvoorstel voor je verzameld. Zie ook het bericht van vorige week hierover.