Generiek functieprofiel voor de griffier

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dit past in het streven naar een sterkere positie van gemeenteraden in de huidige en toekomstige lokale democratie. Uit deze doorontwikkeling is een generiek functieprofiel ontstaan. Het was nog wachten op de bijbehorende ledenbrief van de VNG. Die is er nu.

Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen
Met het uitbrengen van het advies ‘Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen’ hebben de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG samen een belangrijke stap gezet naar een uniforme en sterke positie van raadsgriffiers. Het advies bevat zowel een generiek functieprofiel als suggesties voor toepassing en implementatie ervan. Het stappenplan geeft aan langs welke weg gemeenteraden en werkgeverscommissies het profiel kunnen invoeren.